Het commité

Dagelijks bestuur
Geesje Westra                 Voorzitter
William Seising                Vice voorzitter
Bennie Lanting                Penningmeester            
Marieke Joren                  Secretaris

Optochtcommissie
Chris de Vries (woordvoerder), Klaas Steunebrink, Sandra Strijk, Hilbrand van Voorn, Ronald Wekema, Regina Westerdijk, Florence Luinge, Henny Hindriks

Communicatiecommissie
Jeroen Wekema (contactpersoon), Hein Siesling, Robert Douwes, Henny Hindriks.

Zondagmiddagcommissie
Femke Klarenbeek (woordvoerder), Astrid Westerhof, Martje van der Veen, Annelies Woppenkamp, Bianca van Wijk, Lisa Eefting

Technische commissie
Klaas Steunebrink (woordvoerder), Willem Kolthof, Hilbrand van Voorn, Ronald Wekema

Kinder- activiteitencommissie
Lisa Eefting (woordvoerder), Femke Klarenbeek, Regina Westerdijk