Het comité

Dagelijks bestuur
Geesje Westra (voorzitter) William Seising (vicevoorzitter) Bennie Lanting (penningmeester) Marieke Joren (secretaris).

Optochtcommissie
Chris de Vries (woordvoerder), Klaas Steunebrink, Sandra Strijk, Hilbrand van Voorn, Ronald Wekema, Regina Westerdijk, Florence Luinge, Henny Hindriks.

Communicatiecommissie
Jeroen Wekema (woordvoerder), Hein Siesling, Robert Douwes, Henny Hindriks.

Zondagmiddagcommissie
Lisa Eefting (woordvoerder), Astrid Westerhof, Martje van der Veen, Annelies Woppenkamp, Bianca van Wijk.

Technische commissie
Klaas Steunebrink (woordvoerder), Hilbrand van Voorn, Ronald Wekema.

Kinder- activiteitencommissie
Regina Westerdijk (woordvoerder), Lisa Eefting, Sandra Strijk