Reglementen

Huisregels

Deze huisregels zijn van toepassing op eenieder die het evenemententerrein bezoekt.

Bij het betreden van het evenemententerrein gaat u automatisch akkoord met onze huisregels.

Bij het niet naleven van de huisregels is de organisatie, de medewerkers van, dan wel de beveiliging van, bevoegd om de betrokkene(n) te verwijderen, dan wel de toegang te ontzeggen, zonder restitutie van het toegangsbewijs.

Eigen risico/aansprakelijkheid:  Het betreden van het evenemententerrein en het bijwonen van het feest is geheel op eigen risico van de bezoeker.

De Stichting Schoolfeestcomité Yde – De Punt kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiele schade, diefstal of vermissing.

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de geldende voorschriften en/of aanwijzingen van de organisatie en/of de beveiliging.

Schade: Schade toegebracht aan tenten, huurmaterieel, instrumentarium of eigendommen van de organisatie, ingehuurde derden en/of buurt, worden tegen nieuwwaarde op de veroorzaker(s) verhaald.

Alcohol: Aan personen onder de 18 jaar wordt, ingevolge de wetgeving, geen alcohol verstrekt. Na legitimatie wordt aan jongeren boven de 18 jaar een polsbandje verstrekt dat de mogelijkheid biedt alcoholische dranken te kopen.

Roken: in de feesttent geldt een algemeen rookverbod.

Lachgas: is niet toegestaan

Drugsbeleid: het is verboden op en om het terrein soft- en of harddrugs te bezitten, gebruiken of te verhandelen. Bij constatering hiervan heeft de organisatie en/of beveiliging het recht u de toegang tot het terrein te ontzeggen.

Wapens: Het bij zich dragen van (steek)wapens en vuurwerk is ten strengste verboden. Overtreders van deze regel worden verwijderd van het terrein en/of aan de politie overgedragen en de verdere toegang tot het feestweekend wordt hen ontzegt.

Foto-, video-, geluidsopnamen: Eenieder die het festivalterrein betreedt geeft toestemming voor het maken van video-,foto- en geluidsopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie heeft toestemming deze opnamen te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor promotionele doeleinden.

Dieren: Het is verboden om dieren mee te nemen op het festivalterrein.

Overlast: Bezoekers dienen bij het verlaten van het festivalterrein overlast voor de omwonenden te beperken. Rondhangen op/in en om het festivalterrein en/of feesttent is na sluitingstijd niet toegestaan.